SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, işimizin temel bir parçasıdır ve çevresel etkimizi en aza indirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Lojistik faaliyetlerimizi yürütürken, çevresel etkilerini sürekli olarak azaltacak ve doğal kaynakları koruyacak yöntemler geliştiriyoruz. Ayrıca, tedarik zincirimizde etik uygulamaları teşvik ediyor ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

01. Ambalaj ve Atık Yönetimi

Ambalaj malzemelerimizi seçerken geri dönüşümlü ve çevre dostu seçenekleri tercih ediyoruz. Atık yönetimi konusunda da titizlikle çalışarak, atıklarımızı en aza indiriyor ve geri dönüşüm süreçlerine katkıda bulunuyoruz.

02. Enerji Verimliliği

Operasyonlarımızda enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Araç filomuzun yakıt verimliliğini artırmak, tesislerimizde enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi adımlarla çevresel etkimizi azaltıyoruz.

03. Yeşil Tedarik Zinciri

Tedarik zincirimizde, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz. Tedarikçilerimizden çevresel etkilerini azaltmalarını ve adil iş uygulamalarını benimsemelerini talep ediyoruz.

04. Toplumsal Sorumluluk

Toplumumuza karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve sosyal projelere katkı sağlamak için çeşitli etkinliklere ve yardım faaliyetlerine aktif olarak katılıyoruz. Eğitim, sağlık, çevre koruma ve sosyal kalkınma gibi alanlarda destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin temel bir parçasıdır ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratmaya olan taahhüdümüzü yansıtır. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor ve sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.