DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK POLİTİKASI

Bu politikanın amacı, Logimore Lojistik’te tüm çalışanlarda riskli davranışların en aza indirilmesi ve güvenli davranışların benimsetilmesini sağlamaktır. Logimore Lojistik olarak Pozitif iş güvenliği kültürü oluşturmaya odaklanan Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi, aşağıdaki temel konuları kapsar.

  • Çalışanlarla doğru iletişim teknikleri ile iletişim kurmak,
  • Uygulamalar gerçekleştirilirken yönetimin iş sağlığı güvenliği konusunda tam bir destek sunması,
  • İş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma güvenliği hakkında pozitif etkileri olan uygulamaları yönetim biçimi olarak kabul etmek,
  • İş sağlığı güvenliği politikasını ve stratejilerini geliştirmek ve uygulamak,
  • Çalışanların katılımını sağlayarak daha büyük ve etkili bir çalışma güvenliği ortamı yaratmak,
  • İş ortamını güvenli hale getirmek,
  • Eğitim ihtiyaçlarını düzenli periyodlarla gözden geçirerek eğitim eksikliğini ortadan kaldırmak,
  • Risk yaklaşımını benimsemek ve şirket genelinde benimsenmesini sağlamak.